Afdrukken

ALGEMENE VOORWAARDEN TICKETGANG ACTIVITEITEN VRIJE TIJD

Algemene bepalingen

 1. Het Ticketgang-systeem biedt deelnemers de mogelijkheid om online in te schrijven voor de aangeboden activiteiten.
 2. Gezinnen maken één gezinsaccount aan.

UITSCHRIJVEN EN ANNULEREN

 1. Uitschrijven voor een activiteit is mogelijk. Bij annulatie wordt twee euro administratiekosten afgehouden per geannuleerde activiteit. De rest van het inschrijfbedrag wordt terugbetaald indien de aan volgende voorwaarden voldaan is:
  • Bij ziekte van het kind, mits doktersattest, ten laatste aan het gemeentebestuur te bezorgen twee weken na de activiteit.
  • In geval van een overlijden van een naaste en mits bezorgen van een overlijdensbericht ten laatste twee weken na de activiteit
 2. In alle andere gevallen wordt inschrijvingsgeld niet terugbetaald. Het is wel wenselijk de organisatoren te verwittigen indien uw kind afwezig zal zijn.

HANDMATIG INSCHRIJVEN ZONDER TICKETGANG

Het aanmaken van een gezinsaccount en inschrijven voor activiteiten kan ook handmatig gedaan worden. Dit kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis op de diensten jeugd, cultuur en evenementen.

Privacy

De persoonsgegevens voor de vakantie initiatieven van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mailadressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.
 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven voor de activiteiten in de zomervakantie en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
 3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

 

 

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2019-09-09